Wie lernresistent kann man eigentlich sein?

Kati Schneeberger

EU bereitet Sanktionspaket gegen Kosovo vor! Welche Sanktionen sind gegen Serbien geplant, für die Verursachung dieser Krise durch Rückzug aus den Institutionen, Auslösung von Neuwahlen, Boykott der Wahlen und gewalttätige Angriffe auf NATO-Friedenstruppen?

Und weswegen wird Kosovo sanktioniert? Wegen der Umsetzung von Demokratie und Rechtsstaat? Oder weil Kosovo sich nicht zur Marionette machen lässt, um Autokraten zu hofieren? Diese Entschlossenheit und Strenge ist gegenüber Vucic angesagt und höchst notwendig, aber nicht gegen Kosovo, das nicht versucht, mit allen möglichen Taschenspielertricks den Einfluss auf seine Nachbarn zu vergrößern. Diese Täter-Opfer-Umkehr wird beschleunigen was sie meinen verhindern zu müssen. Wie lernresistent kann man eigentlich sein?

Përkthim në gjuhën shqipe
BE përgatit pakon e sanksioneve kundër Kosovës! Çfarë sanksionesh janë planifikuar ndaj Serbisë për shkaktimin e kësaj krize duke i tërhequr serbët nga institucionet, duke bërë thirrje për zgjedhje të reja, duke bojkotuar zgjedhjet dhe duke sulmuar dhunshëm paqeruajtësit e NATO-s?

Dhe, pse po sanksionohet Kosova? Për shkak të zbatimit të demokracisë dhe shtetit ligjor? Apo sepse Kosova nuk do ta lejojë veten të bëhet një kukull që iu bënë vend autokratëve? Vendosmëria dhe ashpërsia është shumë e nevojshme kundër Vuçiqit, por jo kundër Kosovës, e cila nuk po përpiqet të përdorë të gjitha llojet e dredhive për të rritur ndikimin mbi fqinjët e saj. Kjo përmbysje autor-viktimë do të përshpejtojë atë që mendohet se duhet parandaluar. Sa rezistent ndaj të mësuarit mund të jeni në të vërtetë?

Kundgebung: Stand with Kosovo – Schützt Demokratie und Frieden, Stoppt Autokraten und ihre Unterstützer Kommt vorbei. #StandWithKosovo

Leave a Comment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Scroll to Top