Në Slloveni inicohet themelimi i degës së Ballit Kombëtar Demokrat

Bashkatdhetarët tanë në Slloveni inicojnë themelimin e degës së Ballit Kombëtar Demokrat. Kryetar i Këshillit Nismëtar për themelimin e degës në Slloveni është emëruar z. Jakup Bytyqi. Këshilli Koordinator i Ballit Kombëtar Demokrat e përshëndet iniciativën e bashkatdhetarëve tanë dhe i inkurajon ata të bashkojnë sa më shumë forca atdhetare rreth synimit tonë programor për Shqipërinë etnike.