ASSOCIATION: “LE ROYAUME DU SOLEIL” LYON – FRANCE:

10, Tet, 2016 | KULTURA SHQIPTARE

Një zë në diasporë për të drejtat e Shqiptarëve dhe Kombit Shqiptarë në Francë.

Me datën 08 Tetor 2016 në Republikën e Francës u shpall nga Z. Leon Molla Shoqata “Mbretëria e Diellit” me Kryetar Nderi: Shkëlqësia e Tij Z. Skënder Zogu, President: Leon Molla, Sekretare: Malvina Rica dhe anëtarët e Asamblesë së Associationit duke marrë pjesë dhe një numër i madh i emigrantëve në Lyon, Francë.

Një zë i fuqishëm për çështjen e emigrantëve Shqiptarë.