Ne luftuam për Shqipërinë, për bashkimin tonë kombëtar

 

MOS E HARRONI AMANETIN TONË! SHËRBENI BASHKIMIT TË SHQIPËRISË DHE SHQIPTARËVE…