Në Gjilan, Balli Kombëtar Demokrat mbanë Kuvendin Zgjedhor

28, Gus, 2016 | POLITIKA KOMBËTARE

Vazhdon aktiviteti për rrumbullakësimin e shtrirjes organizative në Republikën e Kosovës. Sot, Dega e Gjilanit mbajti Kuvendin e Parë Zgjedhor të Ballit Kombëtar Demokrat. Në këtë Kuvend u zgjodhën organet drejtuese të Degës. Kryetar i Degës u zgjodh Nexhat Veseli, Nënkryetar Gëzim Kryeziu, Sekretar Isa Murtezi, ndërsa Arkatar, Bajram Haliti.

Sektori për Informim
BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT