Islami politik të trajtohet si vepër penale në Zvicër

Mocion i Quadri Lorenzo, Frakcioni i Partisë Popullore Zvicerane – Lidhja Tiçineze

Data e dorëzimit të mocionit: 17.12.2020
Dorëzuar në: Këshillin Kombëtar
Statusi i diskutimeve: Nuk është diskutuar ende në Këshill

TEKSTI I DORËZUAR

Udhëzohet Këshilli Federal të paraqesë një projektligj – të modeluar sipas draftit të paraqitur nga qeveria austriake – për të futur veprën penale të “islamit politik” edhe në Zvicër.

ARSYETIM

Qeveria austriake dëshiron ta trajtojë si vepër penale “islamin politik”. Islami politik nuk është terrorizëm në vetvete, por e përgatit terrenin për terrorizëm.

Zvicra nuk mund të pretendojë të jetojë si një ishull lumturie sepse në pak më shumë se dy muaj ka pasur dy sulme terroriste të stilit islamik, në Morges dhe Lugano. Një person ka humbur jetën në Morges dhe pothuajse ka të vdekur edhe në Lugano.

Instrumentet ligjore në Zvicër janë të pamjaftueshme për të luftuar ekstremizmin islamik. Kjo vlen edhe për ndryshimet e ligjit që u miratuan nga parlamenti në seancën e vjeshtës dhe që janë ende subjekt i referendumit.

Islami politik në mënyrë të pamohueshme përbën një kërcënim për sigurinë e brendshme të Zvicrës dhe për të ruajtur këtë siguri, ai duhet të ndalohet. Shoqatat që e përhapin islamin politik duhet të ndalohen dhe xhamitë dhe “qendrat kulturore” ku predikohet të mbyllen. Personat që e përhapin atë duhet të dëbohen nga Zvicra nëse janë me origjinë të huaj.

Flukset financiare nga jashtë, pra nga vendet në të cilat mbizotëron islami politik, duhet të ndërpriten nëse përdoren për përhapjen e tij në Zvicër.

Shteti mund të ndërhyjë në këto fusha vetëm nëse ekziston baza e nevojshme ligjore.

Liria e organizimit, si të drejtat e tjera kushtetuese, mund të kufizohet nëse ka bazë ligjore, ka interes publik dhe kufizimi është proporcional. Ndalimi i shoqatave që përhapin islamin politik, i cili është i papajtueshëm me sundimin e ligjit, është sigurisht në interesin publik. As kjo masë nuk është joproporcionale, duke pasur parasysh se terrorizmi islamik kërcënon jetë njerëzish.

As liria e fesë nuk mund të mirret si arsyetim në rastet kur nuk predikohet feja, por një ideologji e rrezikshme që po përgatit terren pjellor për terrorizmin.

“Politikanët jo vetëm që e kanë nënvlerësuar zhvillimin e islamizmit, por ata e kanë injoruar qëllimisht atë,” shkroi aktivistja Saïda Keller-Messahli, themeluese dhe presidente e Forumit për një Islam Progresiv, i cili mori Çmimin Zviceran për të Drejtat e Njeriut në 2016. Prandaj ne duhet urgjentisht të vendosim një kurs të ri dhe të ndjekim shembullin e Austrisë.

QËNDRIMI I QEVERISË FEDERALE

Qeveria Federal është e vetëdijshme për rreziqet që paraqesin komunitetet ekstremiste për sigurinë e brendshme, zhvillimin social dhe paqen fetare. Futja e një ligji që ndalon përhapjen e Islamit politik do të ishte vepër diskriminuese sepse fokusohet ekskluzivisht në një fe. Rastësisht, një ndalim i tillë themelor jo vetëm që do të cenonte të drejtën e garantuar me kushtetutë për lirinë e shprehjes, por gjithashtu do të binte ndesh me lirinë e besimit dhe ndërgjegjes, si dhe lirinë e tubimit dhe organizimit. Qeveria Federale e refuzon një ligj penal të bazuar në dënime. Jo më pak për shkak të shqetësimeve kushtetuese, ndalimi i Islamit politik i parashikuar në Austri u hoq nga paketa anti-terror në dhjetor 2020. Sipas ligjit aktual, Qeveria Federale mund të ndalojë një organizatë ose grup që në mënyrë direkte ose indirekte propagandon, mbështet ose promovon aktivitete terroriste ose të dhunshme ekstremiste. Një parakusht për këtë është që grupe dhe organizata të tilla të kërcënojnë në mënyrë specifike sigurinë e brendshme ose të jashtme (neni 74 para. 1 NDG; SR 121.0). Nga pikëpamja e shtetit ligjor, kjo kërkesë duhet të respektohet. Deri më sot, Këshilli Federal i ka ndaluar dy grupet “Al-Kaeda” dhe “Shteti Islamik” dhe organizatat e lidhura me to. Këshilli Federal mund të ndalojë gjithashtu një person fizik ose një organizatë ose grup të angazhohet në aktivitete që kërcënojnë në mënyrë specifike sigurinë e brendshme ose të jashtme dhe që në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë shërbejnë për të propaganduar, mbështetur ose ndryshe promovuar aktivitete terroriste ose të dhunshme ekstremiste (Neni 73 (1) NDG ). Përveç masave të mësipërme, Konfederata mund të përdorë edhe masa parandaluese policore kur lufton kërcënimet terroriste. Zyra Federale e Policisë (Fedpol) mund të lëshojë ndalime dhe dëbime për të huajt nëse ka prova konkrete dhe aktuale të aktiviteteve terroriste, duke përfshirë mbështetjen për një organizatë të ndaluar (Neni 67 Paragrafi 4 dhe Neni 68 Ligji për të huajt dhe integrimin, AIG ; SR 142.20). Që nga viti 2016, Fedpol ka urdhëruar 24 dëbime të lidhura me terrorizmin, 15 prej të cilave janë kryer. Me Aktin Federal për Masat Policore për Luftimin e Terrorizmit (PMT), i cili u miratua nga Parlamenti më 25 shtator 2020 (BBl 2020 7741), autoritetet policore duhet të kenë më shumë mundësi për t’u marrë me kërcënimet terroriste në të ardhmen. Kundër këtij propozimi u mbajt një referendum. Sipas Qeverisë Federale, ekziston një nevojë për përmirësim në aspektin e transparencës në lidhje me financimin e institucioneve fetare. Me një rishikim të Aktit të Pastrimit të Parave (19.044), Këshilli Federal propozon që shoqatat të cilat, për shkak të lidhjes së tyre me jashtë, e që paraqesin rrezik për t’u keqpërdorur për financimin e terrorizmit ose pastrimin e parave, duhet të regjistrohen në regjistrin tregtar (BBl 2019 5451 , aty 5529 ff.). Të gjitha shoqatat që i nënshtrohen regjistrimit duhet të mbajnë një listë anëtarësh dhe të përfaqësohen nga një person rezident në Zvicër. Marrëveshja po diskutohet aktualisht në Parlament. Në lidhje me rishikimin në pritje të Aktit të Shërbimit të Inteligjencës (NDG; SR 121.0), Fedpol, në bashkëpunim me Shërbimin Federal të Inteligjencës (NDB), po shqyrton opsionet ligjore për njohjen, monitorimin dhe parandalimin më të mirë të financimit të huaj të institucioneve fetare që inkurajojnë dhunën. ekstremizmin dhe radikalizimin. Ky angazhim synon të forcojë gamën aktuale të instrumenteve të përdorura nga FIS për të garantuar sigurinë e brendshme dhe të jashtme. Në veçanti, është duke u shqyrtuar mundësia e futjes së një mase të re prokurimi që i nënshtrohet miratimit sipas nenit 26 të GDH. Kjo do t’i jepte FIS një pasqyrë më të mirë për financat e organizatave ose grupeve ku ka indikacione të caktuara se ato kërcënojnë sigurinë e brendshme ose të jashtme dhe po propagandojnë aktivitete terroriste ose të dhunshme ekstremiste. Nëse, bazuar në këtë, ka indikacione për një kërcënim për sigurinë e brendshme dhe të jashtme, FIS duhet t’i drejtohet Këshillit Federal për ndalimin e aktiviteteve në përputhje me nenin 73 të NDG.

Vegza e mocionit në Parlamentin Federal të Konfederatës Helvetike

Leave a Comment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Scroll to Top