Ministri i Parë i Luftës - Kolonel Ahmet Krasniqi

Intervista e Kolonel Ahmet Krasniqit dhënë revistës ushtarake të Ministrisë së Mbrojtjes

Kjo intervistë e Ministrit të Mbrojtjes të Republikës së Kosovës, kolonel Ahmet Krasniqi, është zhvilluar në verën e vitit 1998 dhe është botuar në “Revistën Ushtarake”, organ i Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Kosovës. Vetëm pak ditë pas botimit të kësaj interviste, kolonel Ahmet Krasniqi u vra në mes të Tiranës, diku në zonën e ish-shtëpisë së Partisë, më 21 shtator të vitit 1998.

Kur dhe si u themelua Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Kosovës

Revista ushtarake: Kur dhe pse u emruat ushtrues detyre i Ministrit të Mbrojtjes dhe njëhërit komandant i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Republikës së Kosovës?

Ministri A.Krasniqi: Në muajn mars të këtij viti,(1998 nen.yne) menjëherë pas masakrave në Drenicë, u bë një takim urgjent i të gjithë eprorëve kosovarë që jetonin në shtetet evropiane. Në atë takim u mor vendim që eprorët koordinatorë në shtetet përkatëse, të kërkojnë nga Qeveria e Republikës së Kosovës të bëjë emrimin e menjëhërshëm të Minstrit të Mbrojtjes. Kryeministri kosovar dhe ministrat e tjerë të Qeverisë, gjatë takimit që patën me një grup oficerësh të lartë kosovarë, urdhëruan formimin e Ministrisë së Mbrojtjes si dhe të gjitha organeve të tjera përkatëse. Kështu u caktova ushtrues detyre i Ministrit të Mbrojtjes dhe komandant i Shtabit të Përgjithshëm të Forcava të Armatosura. Unë menjëherë urdhërova të bëhen përgatitjet e nevojshme për formimin dhe organizimin e njësive profesionale ushtarake, me qëllim të realizimit të aspiratave të popullit tonë për liri dhe pavarësinë e Kosovës.

Revista ushtarake: Sipas mendimit tuaj, a do të ishte më mirë që formimi i Ministrisë së Mbrojtjes të ishte bërë publik qysh në muajin mars të këtij viti?

Ministri A.Krasniqi: Në kushte optimale kjo do të kishte qenë zgjedhja më e mirë. Nuk duhet harruar se Qeveria jonë është nën një presion shumë të madh të bashkësisë ndërkombëtare. Kjo është njëra nga arsyet që ne nuk dolëm publikisht menjëherë pas vendimit të Qeverisë sonë për formimin e Ministrisë së Mbrojtjes. Arsye tjetër ishte që ne nuk ishim të organizuar që të mund të ndërmerrnim hapa konkret në realizimin e detyrave që dalin nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Arsye e fundit e mosdaljes publike ishte edhe ajo se, udhëheqsia jonë shtetërore dëshiroi që të afroj sa më shumë qëndrimet e partive politike kosovare, me qëllim të eliminimit të luftës vëllavrasëse të cilën e potencon shumë armiku ynë.

Revista ushtarake: Meqë ju mbani dy funksione: Ministër i Mbrojtjes edhe Komandant i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, a ju pengon kjo në veprimtarinë tuaj?

Ministri A.Krasniqi: Nuk jam për grumbullimin e funksioneve, sidomos në kohë lufte. Mirëpo, pikërisht koha e luftës dhe kërkesat e ngutshme sikur nuk lënë hapësirë për gjetjen e zgjidhjeve të dëshiruara që do të vinin në shprehje në kohë paqe. Kjo mbase ka të bëjë me “dyfunksionin”, që është imponuar. Dihet se lufta është e vështirë për shtete me të organizuara dhe më të forta ekonomike sesa shteti ynë. Kjo do të thotë se ne, edhe si individë edhe si shtet , do të ballafaqohemi me probleme shumë më të mëdha se sa që do t’i kishim në kushte normale. Lufta e armatosur është një gjë tepër komplekse që kërkon koordinim force e mendje dhe këmbëngulësi të madhe. Është shumë e rëndësishme të theksoj nismën e mirë dhe punët konstruktive që u bënë nga të gjitha forcat politike në Kosovë, me qëllim të konkretizimit dhe jetësimit të detyrave dhe punëve në Ministrinë e Mbrojtjes. Hapi i parë, për bindjen time, është realizuar me sukses: janë vënë themelet e shëndosha, janë krijuar parakushtet për një ecje më të shlirshme drejtë jetësimit të qëllimeve obligative dhe synmit final – realizimit të pavarësisë së Kosovës.

Pas masakrave në Drenicë numri i njerëzve të armatosur u rrit shumë shpejt dhe u bë kompletimi i UÇK-së si ushtri e vërtetë

Revista ushtarake: Si ushtarak dhe si Ministër i Mbrojtjes që jeni, na thuani se cili është fillimi i rezistencës së armatosur në Kosovë?

Ministri A.Krasniqi: Populli i Kosovës edhe gjatë viteve të tetëdhjeta e edhe më parë shprehu dëshirën që të jetë i barabartë me popujt e tjerë në krijesën artificiale të quajtur Jugosllavi. Nga shkaku i rrethanave të brendshme politike si dhe atyre ndërkombëtare pamundësohej realizimi i të drejtës reale të popullit tonë e cila kishte si përfundim logjik pavarsinë e Kosovës, dhe më vonë bashkimin e trojeve shqiptare. Pas shkatrrimit të bllokut komunist, në politikën ndërkombëtare u krijuan parkushte për formimin e shteteve tjera të reja të liruara nga okupimi klasik që kishin vuajtur pa dëshirën e tyre përgjatë 50 vjetëve gjatë regjimit komunist.

Në rrethana të reja erdhi edhe deri te inaugurimi i sistemit shumëpartiak në hapsirën e shtetit të atëhershëm jugosllav. Kjo mundësoi daljen në skenë të LDK-së e cila bëri grumbullimin e gjithë potencialit kombëtar dhe kishte si detyrë realizimin e pavarsisë me mjete paqësore. Duke u nisur nga fakti se armiku serb shumë pak e kupton gjuhën e dialogut dhe mirëkuptimit, secilën herë e më shumë rritej nevoja për një rezistencë të armatosur, në mënyrë të kundërvënjes sa më të sukseshme ndaj terrorit dhe barbarisë serbe. Që nga viti 1990 një grup i kunsiderueshëm njerëzish filloi të ndërmerrë aksione të armatosura me qëllim të arritjës sa më të shpejt të lirisë. Pas masakrave në Drenicë numri i njerëzve të armatosur u rritë shumë shpejt dhe u bë kompletimi i UÇK-së si ushtri e vërtetë me forcë reale për kundërvënje të armatosur ndaj armikut serb.

Revista ushtarake: Politikanët tanë shpesh herë përdorin thënjen se ushtarët e UÇK-së mbrojnë pragjet e tyre, cili është karakteri i luftës sonë?

Ministri A.Krasniqi: Sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe ligjit të Mbrojtjes i cili u nxorr nga Qeveria, del se Forcat e Armatosura të Republikës së Kosovës kanë detyrë mbrojtjen e integritetit teritorial të shtetit kosovar dhe ruajtjen e rendit publik si dhe të barazisë qytetare. Pra, kemi obligim ligjor dhe moral të mbrohemi nga secili sulm nga brenda apo jashtë i cili dëmton ineresat kombëtare apo individuale të qytetarëve. Nuk kemi arsye të frikësohemi nga faktori ndërkombëtar nëse bëjmë atë që bënë secili nga shtetet ekzistuese. Më parë do të thoja se do të duhej të turpërohemi para bashkësisë ndërkombtare dhe para ndërgjegjes tonë nëse nuk bëjmë atë çka është normale – që në mënyrë instiucionale dhe të organizuar të mbrojmë popullin tonë të rrezikuar nga okupatori fashist serb. Pra, ne nuk duhet të kufizohemi në luftë për mbrojtjen e pragjeve tona, por në kushte që kemi, të bëjmë një rezistecë të përgjithëshme duke krijuar kushtet që nga lufta e tashme guerile të kalojmë në formën e luftës frontale. Në atë fazë do të kemi të gjitha mundësitë që brenda një afati shumë të shkurtër të korrim suksese të mëdha në terren dhe të bëjmë lirimin e shtetit tonë si dhe rikthimin e territoreve që na u morën në fillim të këtij shekulli.

Revista ushtarake: Njësitë me të cilat komandoni, kur do të kalojnë nga rezistenca e përgjithshme e armatosur në njesi operative?

Ministri A.Krasniqi: Paralelisht me formimin e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, ne kemi bërë edhe formimin e thelbeve të brigadave. Kemi tentuar që aty ku ka ekzistuar ndonjë forcë e organizuar e mbrojtjes ta ndihmojmë profesionalisht dhe materialisht. Si rezultat i kësaj pune sot kemi nga disa dhjetra ushtarak profesionist ne secilën njësi. Në të njëjtën kohë kemi punuar edhe në shkollimin e kuadrove për të cilat kemi një nevojë jashtëzakonisht të madhe. Këto kuadro do të kalojnë shumë shpejt në stëvitje edhe më të vrullshme e të cilat do të janë në vijën e parë të frontit. Duhet të theksojmë se edhe për armatim janë gjetur kanalet e furnizimit të shpejt me armatim më modern. Pra, brenda këtij afati kemi arritur të krijojmë kushtet optimale për kalimin e njësive tona nga lufta guerile në një luftë të hapur, e në shumë zona edhe në luftë frontale. Krahas me operacionet lufatrake, në çdo moment do të bëhet plotësimi i njësive tona me kuadro dhe materiale të nevojshme dhe në këtë menyrë do të bëhet zhvillimi i njësive operative, ashtu siç është e paramenduar në konceptin e zhvillimit të njësive taktike dhe operative si dhe avancimi i luftës në përgjithësi, në tërë territorin shtetëror të Kosovës.

Cila është struktura e FARK-ut?

Revista ushtarake: Forcat e Armatosura të Republikës së Kosovës, komandat i të cilave jeni, çfarë strukture kanë dhe a kanë varshmëri partiake?

Ministri A.Krasniqi: Forcat e Armatosura të Kosovës janë të përbëra nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës, Aviacioni luftarak, Mbrojtja Territoriale dhe nga Ministria e Brendshme. Në bazë të Kushtetutës së Kosovës dhe në bazë të Ligjit për Mbrojtje, është i ndaluar çdo aktivitet politik në ushtrinë kosovare. Unë u kam urdhëruar komandantëve të Zonave që të ndalohet antarësimi i ushtarëve në ndonjë parti politike, kurse ata të cilët deri më tash kanë qënë anëtarë apo simpatizer të ndonjë partie, të ndërprejnë aktivitetin e tyre partiak. Kjo ngrirje e aktiviteteve politike në ushtri do të zgjasë deri në përfundim të luftës. Për ushtarakët profesionistë ndalesa do të vazhdoj edhe pas çlirimit, gjë që aplikohet edhe në armatat e vendeve tjera. Pra, në ushtrinë kosovare është i ndaluar çdo aktivitet partiak dhe në këtë mënyrë është eliminuar edhe ndikimi i ndonjë partie në organizimin dhe punën e ushtrisë.

Revista ushtarake: Si do të organizohen Forcat e Armatosura të Republikës së Kosovës, dhe cili është objektivi final i tyre?.

Ministri A.Krasniqi: Forcat e Armatosura do të organizohen në mënyrën më profesionale dhe mvarësisht nga situata në terren. Qëllimi ynë kryesor është që populli i Kosovës të ketë një forcë mbrojtëse e cila do të jetë garant i sigurisë për të gjith banorët e saj. Ushrtia e fortë kosovare do të ndikoj edhe në rrafshin ndërkombtar si faktor stabiliteti në Ballkan.

Revista ushtarake: Si e vlerësoni emërimin e Adem Demaçit si përfaqësuës politik të UÇK-së dhe si e mendoni bashkpunimin me të?

Ministri A.Krasniqi: Baca Adem është njëra ndër fytyrat më të shndritshme të historisë së re të popullit të Kosovës. Duke marrë parasyshë vujtjet, qellimet, burgjet e tij, besoj se emrimi i tij në këtë funksion, do të ndikoj pozitivisht në institucionalizimin e UÇK-së dhe bashkimit të të gjitha forcave çlirimtare.

Revista ushtarake: Dallimet politike ndërmjet forcave politike kosovare a vështirësojnë punën e Forcave të Armatosura dhe si mund të tejkalohen ndarjet ekzistuese ?

Ministri A.Krasniqi: Edhe pse në këtë periudhë të institucionalizimit të ushtrisë kemi pasë pengesa shumë të mëdha, me një punë jashtëzakonisht të madhe arritëm rezultate të kënaqshme. Në këtë drejtim unë kam marrë shumë iniciativa duke insistuar tek të gjithë politikanët të bien sa më shpejt në ujdi, t’i sqarojnë të gjitha ato gjërat e paqarta, e sidomos mos të pengojnë institucionalizimin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Ju kisha lutur të gjithë individëve që kanë ndikim në ndonjë grupacion politik apo tjetër që të përqëndrojnë energjinë dhe punën kah pajtimi kombëtar dhe realizimi i të drejtës sonë në liri.

Për popullin shqiptar është sukses historik që sot kemi ushtrinë tonë, prandaj asnjë marifet dhe pazarllëk politik nuk do të mund t’a shpërbëjë atë

Revista ushtarake: Sa do të kushtëzohet veprimi dhe organizimi i mëtejshëm i Forcave të Armatosura nga diktati politik, për shkak të presioneve ndërkombëtare dhe diplomatike ?

Ministri A.Krasniqi: Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës askush nuk mund ta detyroj t’i ndalojë veprimet dhe operacionet e veta luftarake. Ndërprerja e operacioneve do të bëhet atë moment kur arrihet objektivi për të cilin ushtria është duke luftuar. Nuk ka asnjë faktor të brendëshëm apo të jashtëm, i cili do ta ndali luftën deri në çlirimin e çdo pëllëmbe të Kosovës. Fundi i fundit çlirimi i Kosovës është obligim i cili rrjedh nga kushtetuta dhe ne të gjithë jemi të detyruar të punojmë sipas kushtetutës së shtetit tonë. Pikrisht për këtë është e pakuptueshme friga se gjoja tash me institucionalizimin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dikush do të ketë mundësi të rekomandojë, ose të komandojë këtu ose atje njësitë operative përkundër interesit të Kosovës. Për popullin shqiptar është sukses historik që sot kemi ushtrinë tonë, prandaj asnjë marifet dhe pazarllëk politik nuk do të mund t’a shpërbëjë atë. Me ndërmjetësimin e Amerikës ose Bashkësisë Evropiane luftimet mund të ndalen përkohsisht por zgjidhja për Kosovën duhet të jetë në përputhje me Kushtetutën dhe vullnetin e popullit të shprehur në referendum.

Revista ushtarake: Cili është niveli i organizimit dhe aftësia luftarake e Forcave të Armatosura që ju komandoni?

Ministri A.Krasniqi: Populli i Kosovës përkundër se ka qenë nën okupim e ka një thesar të çmuar sa i përket ekspertëve të luftës, ekspertëve që dinë të udhëheqin, të komandojnë njësitë e rangjeve të ndryshme. Tash për tash mund të themi se mbi 3000 eprorë aktiv e rezervë që e kanë kryer Akademintë, shkollat ushtarake dhe kurset e ndryshme janë në dispozicion të Ministrisë së Mbrojtjes. Kam një bindje të thellë se ashtu siç kemi filluar dhe siç po veprojmë, çdo epror do ta gjejë vendin e vet dhe do të mund të udhëheq ato njësi në cilat është emëruar me urdhër. Secili nga eprorët është në gjëndje të komandoj dhe sqaroj veprimet ushtarake të cilat i urdhëron Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura.

Revista ushtarake: Çfarë niveli dhe cilësie të armatimit posedon ushtria juaj?

Ministri A.Krasniqi: Njësitë fillestare të UÇK-së janë armatosur nga kanalet e ndryshme, që kanë qenë të vogla. Pas masakrës së Drenicës, Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka bërë përpjekje më të mëdha pët t’u armaosur por edhe në vazhdim kryesisht është furnizuar nga tregtarët lokal shqiptarë dhe në mënyrë ilegale e jo të organizuar, prandaj ajo nuk ka arritur të sigurojë armatimin e duhur dhe të nevojshëm. Nuk ka armatim të rëndë por vetëm armatim të lehtë si të këmbësorisë ashtu dhe të artilerisë, nuk ka armatim kundër njësive të blinduara dhe aviacionit. Mirëpo gjendja ka filluar të ndryshojë dhe, mund të them se sot, kemi të bëjmë me një ushtri që është shumë më mirë e armatosur, që ka tendenca të paiset me armatim bashkëkohorë, të ngjashëm me armatat perëndimore. Kuptohet që kjo është faza fillestare në organizimin e ushtrisë sonë, por duke pasur para sysh këtë fazë fillestare dhe vështirësitë me të cilat jemi ballafaquar, jam shumë optimist. Mund të them se aktualisht në njësitë tona kanë arritur armët më moderne kundërajrore dhe kundërblinduese dhe se, jemi në rrugë të mirë që njësitë tona të pajisen edhe me artileri të rëndë, tankse dhe helikopterë luftarak.

Suksesi me profesionalizëm ushtarak

Revista ushtarake: Si i vlersoni aksionet e njësive tuaja në terren kunër forcave pushtuese të armikut?

Ministri A.Krasniqi: Sukseset e njësive tona në terren kanë qenë të kushtëzuara nga cilësia e armatimin. Deri më tani nuk na ka munguar as trimëria e as dituria por na ka munguar faktori material, prandaj edhe nuk kishim mundësi të ndërmirrnim aksione më të mëdha çlirimtare. Mirëpo, sado të vogla, aksionet tona kanë pasqyruar se mund të arrihen rezultate të jashtëzakonshme, nëse organizohemi dhe vërtetë dëshirojmë të kuptojmë se armata i ka ca ligje të vetat, zbatimi i të cilave është i domosdoshëm nëse aludohet në fitore. Këtë më së miri e tregojnë disa nga aksionet e organizuara në të cilat, njësitë e UÇK-së janë komanduar nga eprorët profesionistë dhe që kanë treguar nivel të lartë të artit ushtarak. Pra, nuk ka dyshim se profesionalizmi është kushti parësor. Kjo është pa dhe është vërtetuar në mbrojtjen e Logjës, mbrojtjen e Rrafshit të Dukagjinit, tash në aksionet e fundit në mbrojtjen e rretheve të Prizrenit, Suharekës, Shtimjes, si dhe në aksionet e Drenicës. Në këto aksione të gjithë e kanë vërejtur se diçka e re po ndodh në njësitë çlirimtare, se ato me dituri më të madhe u kunërviheshin forcave pushtuese serbe.

Revista ushtarake: Çka mendoni për ofensiven serbe të korrik-gushtit kundër forcave të Ushtrisë Çlirimtare?

Ministri A.Krasniqi: Shumë nga udhëheqësit e atëhershëm të UÇK-së jepnin deklarata të mëdha e të pa mbulesë, që ishin shumë euforike dhe tepër pak, apo aspak ushtarake. Flitej për territore të çliruara, por kur ndodhi sulmi serb të gjithë zhurmaxhinjtë e zëshëm ikën duke lënë popullin në meshirën e armikut. Shumë herë jemi orvatur që t’ua bëjmë me dije se duhet të jenë më të kursyer në deklarime, se deklaratat duhet të pasqyrojnë realitetin dhe të kenë qëllimin e tyre konkret, ua kemi tërhequr vrejtjen se mosrealiteti i deklaratave është me pasoja. Fatkeqësisht, u desh të ndodhin ngjarje tronditëse për t’u bindur populli dhe vet ata “komandantë”, që me deklaratat e me punën e tyre më tepër dëmtuan sesa ndihmuan çlirimin e Kosovës. Rezultatet në terren, dëmet e mëdha njerëzore e materiale dhe sidomos zhvendosja masive e popullsisë janë argumenti konkret i pasojave të mëdha. Kjo ofensivë duhet të analizohet mirë dhe, meqë ka rastisur puna kështu, nga pësimet duhet të nxjerrim mësime! Kam shpresë dhe besoj se Ushtria Çlirimtare e Kosovës do të dijë të gjykojë dhe thellojë përvojën e vet, se me një vullnet më të madh e me një vemëndje të kthjelltë do t’i kushtojë kujdes vetorganizimit, institucionalizimit dhe ndërmarrjes së aksioneve të nivelit të duhur, me një angazhim e seriozitet përkatës me përgjegjësinë historike që ka, në mënyrë që t’i arrijë rezultatet konkrete që kërkohen prej saj. Nga vlerësimet e gjithanshme duhet të dalë strategjia e veprimit që i ka hije veprimeve të vërteta ushtarake. Pra, Ushtria Çlirimtare e Kosovës duhet strategjinë e saj ta bazojë në sa më shumë fitore: që të bëhen aksione dhe luftime vetëm në ato territore ku i konvenon forcave tona mbrojtëse.

Ushtarakët profesionistë e kanë plotësisht të qartë forcën dhe rëndësinë e institucionit

Revista ushtarake: Çfarë është angazhimi i eprorëve ushtarak të ish APJ-ës, në çfarë baze dhe sa i përgjigjet nevojës aktuale për profesionalizëm?

Ministri A.Krasniqi: Angazhimi i eprorëve profesionalistë është shumë i madh edhe pse, tash për tash nuk janë paraqitur të gjithë. Angazhimi i tyre ishte në baza vullnetare, edhe pse ne kishim një program për angazhimin dhe mobilizimin e planifikuar. Masakra e Drenicës, ofensiva e fundit e ushtrisë jugosllave, e të tjera, kanë ndikuar që eprorët dhe ushtarët të lajmërohen vullnetarisht në Shtabin e Përgjithshëm – Ministri të Mbrojtjes. Ata dërgohen dhe vendosen në ato njësi të vogla apo të mëdha varësisht prej regjonit ku janë dhe sa luftëtarë të vetëorganizuar ka në atë rajon.

Ne jemi shumë të kënaqur me gatishmërinë dhe kontributin që po japin eprorët ushtarak, të cilët siç e dini, pas shkatërrimit të Jugosllavisë u vendosën në shumë shtete të Evropës Perëndimore. Që të gjithë i kanë lënë familjet e tyre të rezikuara, sepse shumica prej tyre e humbin statusin e fituar në shtetet ku kanë zënë vend, pra, heqin dorë plotësisht nga kërkesat e jetës së tyre personale e familjare, vetëm e vetëm për ta ndihmuar Kosovën me kontributin e tyre si ushtarak. Ushtarakët profesionistë e kanë plotësisht të qartë forcën dhe rëndësinë e institucionit, prandaj angazhimin e tyre e kërkojnë në kuadër të kryerjes së të gjitha detyrave të përcaktuara nga Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura, sepse janë të vetëdijshëm se kjo është rruga institucionale. Çështje tjetër është pastaj cilësia e institucionit, pra përsosja e tij, që gjithashtu duhet të bëhet me kërkesa e kritere të qarta…

Revista ushtarake: Kosova në luftën e saj çlirimtare a ka aleatë dhe cilët janë ata?

Ministri A.Krasniqi: Në luftë njeriu niset nga vetë vullneti dhe dëshira e madhe për t’u çliruar. Atë vullnet dhe moral populli shqiptar e ka aq të madh sa që është i papërshkruar. Këtë moral nuk e patën as sllovenët e as kroatët. Ky është një fenomen për të cilin duhet shkruar shumë dhe në shumë aspekte. Ne shqiptarët jemi të vendosur që për t’u çliruar të luftojmë deri në njeriun e fundit, nëse është nevoja. Për të arritur këtë qëllim ne na duhen miq dhe ne duhet t’i gjejmë miqtë tanë në perëndim e në lindje, pa marrë parasysh konceptet e tyre politike apo religjioze. Ne do të bëjmë çmos që përkrahja të jetë edhe prej atyre që nuk e presin, do të thotë edhe prej vetë aleatëve të Serbisë. Këtë duhet ta arrijmë patjetër. Në këtë drejtim duhet ta realizojë funksionin e vet Drejtoria Informimative e Ministrisë së Mbrojtjes, e cila është themeluar dhe që ka para vetes një planifikim të mirë detyrash. Botimi i “Revistës Ushtarake” pres dhe shpresoj se do të jetë një hap i rëndësishëm për pasqyrimin e realitetit dhe të preokupimeve tona. Duhet të dijmë t’i shfrytëzojmë të gjitha mjetet propagandistike në mënyrë që, edhe tek aleatët e kundërshtarit të gjejmë përkrahje morale dhe materiale. Sa u përket shteteve mike, përkrahja nuk ka munguar e nuk do të mungoj as në të ardhmen, por ne duhet të jemi të bashkuar dhe të dijmë të kërkojmë atë që na nevoitet më së shumti.

Revista ushtarake: Si e vlerësoni rolin e mjeteve të informimit në gjuhën shqipe në paraqitjen e luftës në Kosovë?

Ministri A.Krasniqi: Nuk jam i kënaqur me punën e midiave dhe shtypit shqiptar në përgjithësi. Nuk them që deri tani nuk është punuar por, ka raste kur një pjesë e gazetarëve thuajse harron që ne jemi të okupuar dhe armik të vetëm kemi Serbinë. Më vjen keq që më duhet të them se, shumë shpesh duke lexuar shtypin, del se ne kemi armiqësinë më të madhe në mes veti e jo me okupatorin tonë. Kjo vërtetë është e pakuptimtë dhe do të thosha tragjike. Gazeterët tanë duhet ta dijnë funksionin e misionit të tyre historik, që aktualisht ka të bëjë me qenien kombëtare, me gjysmën e kombit dhe të territoreve shqiptare që janë të rrezikuara të asgjësohen. Në këto kushte gazetarët duhet të pëqëndrohen më tepër në luftën shqiptaro-serbe dhe në atë fushë ta fitojnë luftën propagandistike. Besoj se përmes angazhimit të reportetëve të luftës dhe ekipeve televizive, me daljen e revistës që është e para e Ushtrisë së Kosovës, Drejtoria Informative e Ministrisë së Mbrojtjes, do të luaj një rol të posaçëm në informimin e drejtë si dhe krijimin e një edukate profesionale në gazetarinë tonë. Gjithashtu, mund të them se pas zgjedhjës së Qeverisë së Re do të vie në shprehje një angazhim më i madh i të gjitha ministrive, posaçërisht i Ministrisë për Informim, rreth veprimtarisë informative, që të jetë më e qëlluar, më e mirë, më efikase, më funksionale, më e arsyeshme dhe reale, jo vetëm për ne dhe njësitë tona në terren por përgjithësisht edhe për opinionin tonë të gjerë dhe atë ndëkombëtar.

Revista ushtarake: Cila është porosia juaj për “Revisten Ushtarake”?

Ministri A.Krasniqi: Revista duhet të zgjeroj punën dhe të ndihmojë edukimin profesional të pjestarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të informoj drejtë dhe me kohë për të gjitha operacionet lufarake dhe sukseset e njësive tona në fushëbetejë si dhe, të zhvilloj luftë propagandistike në mas-mediat tona dhe ndërkombëtare. Revista duhet të jap kontribut të posaçëm në formimin dhe ngritjen e një armate profesionale dhe bashkëkohore sipas standardeve perëndimore, një armate të fuqishme për të cilën ka nevojë populli shqiptar. Puna nuk do të jetë e lehtë. Mirëpo, pikërisht thyerja dhe kapërcimi i vështirësive do të shpreh forcën e revistës, e cila ka mision historik dhe nëse kjo kuptohet drejtë dhe seriozisht, unë them se nuk do të mungojë suksesi. Puna me përkushtim i sjellë patjetër rezultatet, ndërsa rezultatet e arsyetojnë mundin.

Koha po punon në dobi të popullit tonë

Revista ushtarake: Mesazhi i juaj për luftetarët e lirisë dhe në përgjithësi për ushtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës?

Ministri A.Krasniqi: Koha po punon në dobi të popullit tonë. Me një organizim më të mirë, vullneti dhe dëshira që kemi për të jetuar edhe ne të lirë sikurse popujt e tjerë, do të bëjë që patjetër të dalim fitues në luftën tonë të drejtë çlirimtare. Këtë e garanton gjaku i derdhur i trimave më të mirë të kombit tonë, gjaku i njomë dhe i pastër i bijve dhe bijave tona, i dëshmorëve të lirisë me të cilët mburret Ushtria Çlirimtare e Kosovës.

Revista ushtarake: Për fund: çka do t’i shtonit e që ne nuk Ju kemi pyetur ?

Ministri A.Krasniqi: Hapat që kemi ndërmarrë si dhe rezultatet që kemi arritur do të shërbejnë si kurajo për punën e mëtutjeshme. Kemi fatin që në të njëjtën kohë të bëjmë luftën çlirimtare si dhe istitucionalizimin e organeve shtetërore. Uroj që vështërsitë me të cilat po ballafaqohemi të tejkalohen sa më shpejt dhe në këto çaste vendimtare të historisë sonë të jemi sa më të denjë në përcaktimin e fatit tonë kombëtar, që nuk mund të zgjidhet drejtë nga askush nëse nuk jemi ne vet, në rend të parë.

Gjetje e verifikuar – zbulohet vrasësi i kolonel Ahmet Krasniqit

VRASJA E MINISTRIT TË LUFTËS AHMET KRASNIQI – PRAPASKENAT DHE URDHËRDHËNËSIT

2 komente te “Intervista e Kolonel Ahmet Krasniqit dhënë revistës ushtarake të Ministrisë së Mbrojtjes”

 1. Lavdi dhe respekt per kolonelin e kombit tone z. Ahmet Krasniqi! Mallkuar dora e zeze e tradhetise qe qelloje mbi Kolonelit! Ai kontriboje per clirimin e Kroacise, ai sapo projektoje clirimin e Kosoves, nga dora e zeze e tradhetise u vra me 21 Shtator 1998 ne mes te kryeqytetit Tirane. Kjo ngjarrje e turpshme dhe pabesie shenoje turpin e radhes per historine e kombit tone.

 2. LAVDI KOLONELIT AHMET KRASNIQI!
  Nga: Monarki Vora
  Vorë 1.12.2019.

  RESPEKT PER SH.B.A….
  Vetem SH.B.A. kane fuqine per te vendosur ”Shtetin Ligjor dhe Drejtesine e vertete ne Shqiperi”….
  Sepse Sali Bolsheviku (Berisha) nga viti 1990-2019 i mbeshtetur direk nga diktatori komunist Alia, ai ka perçar shqiptaret mes vetit. Ai me organizaten e tij kriminale te korrupsionit, ka nxitur konflikte dhe vrasje dhe deri edhe vlla-vrasje mes shqiptarve.
  Kjo sot provohet me ngujimet dhe gjakmarrjet qe jane perhapur ne Shqiperi.
  Nje pjese e madhe e familjeve i ka futur ne gjakmarrje jane vrare, kurse pjesa tjeter e mbetuar jane bere azilkerkues neper shtetet e botes.
  Presidenti & Kryministri i korrupsionit dhe krimit te organizar Sali Ram Berisha, per te krijuar frike dhe terrorr psikologjik ne popull.
  Ai me 15 Mars 2008 vrau 26 veta me tragjedin qe ai beri me familjen e tij ne Gerdec te Vores.
  Ai me 21 Janar 2011 vrau me armen e shtetit 4 shqiptar te pafajshem protestues ne mes te Tiranes.
  Sali Ram Berisha per tre dekadat e fundit instaloje krimin dhe korrupsionin masiv ne te gjitha strukturat shtetrore ne Shqiperi.

  Te gjitha keto prova dhe shume Akate te tjera krimi te renda qe ai ka bere; provojne dhe vertetojne:- se Sali Berisha eshte kryekriminel dhe nje kryetredhetar i kombit shqiptar.

  Sali Ram Berisha per tre dekadat e fundit instaloje krimin dhe korrupsionin masiv ne te gjitha strukturat shtetrore ne Shqiperi.
  Ai eshte nje komunist i pa bese dhe vrases i modelit ”sllavo-stalinist”.
  BERISHA NUK KA DERMA DHE SHPETIM SEPSE NUK KA ASNJE SHANC PER TI SHPETUAR, STRUKTURAVE TE HETIMIN NDERKOMBETAR-EUROPIANE-AMERIKANE.
  BERISHIZMI MAFTE KA VRARE PERSONA TE PAFAJSHEM; MJAFTE KANE KULLOTUR DHE LIVADHISUR PER TRE DEKADA.

Leave a Comment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Scroll to Top