Demande de clarification sur le rôle de Xhafer Deva sur l’Holocauste

Sefedin Krasniqi
Route de la Plage 44B
CH-1897 Bouveret

à

Centre Simon Wiesenthal Europe
Att. Dr. Shimon Samuels
Director for International Relations
66 r Laugier , 75017 Paris
Tel. +33-147237637 – Fax: +33-147208401
csweurope@gmail.com
www.wiesenthal-europe.com

Cher Dr. Shimon Samuels,

Hier, je me suis permis de vous envoyer un livre intitulé « The Albanian Rescue of Jewa during the HOLOCAUST », édité par Faton Bislimi, ex-député du Parlement de Kosovë et membre du Executive Board Albanian American Civic League & Fundation New York & Washington, DC.

Mise à part ce geste, depuis une dizaine de jours, j’ai consulté beaucoup de pages sur le Holocaust en cherchant le nom d’une personnalité, Xhafer Deva, originaire de Kosovë, que l’ambassadeur d’Allemagne à Prishtina, Monsieur Jorn Rohde, à tort ou à raison l’a accusé avec un tweet en anglais : “Don’t distort the truth about the Holocaust or war crimes committed by the Nazis and local collaborators,”. Avec ce tweet, Monsieur l’ambassadeur s’est opposé à la décision du ministère de la Culture de Kosovë ayant l’intention de reconstruire la maison de Xhafer Deva à Mitrovice et la transformer en Centre Culturel Régional. Le tweet de l’ambassadeur a marqué et réveillé les esprits de beaucoup de personnes lui demandant de présenter des preuves. Depuis ce jour-là, l’ambassadeur garde le silence ! Personnellement, j’ai envoyé à l’ambassadeur cet article qui concerne la transformation de la maison natale de Hitler en Autriche, en commissariat de police :

https://www.dw.com/fr/transformation-surprenante-pour-la-maison-natale-dhitler/av-54694766

Pour mettre le feu aux poudres, Dr. Zuroff de Wiesenthal Centre a réagi, le 08.02.2022, en mentionnant le Camp de Concentration de Sajmiste, près de Zemun en Serbie, sans fournir une quelconque liste avec des noms de juifs délivrés par Xhafer Deva.

https://www.wiesenthal.com/wiesenthal-center-urges-68

Comme un médaille possède deux faces ; l’autre face s’est montrée en fournissant ses arguments concluant que Xhafer Deva, en fait, était un ministre qui avait sauvé des juifs d’ailleurs comme toute la population albanaise pendant la 2ème GM. En cherchant sur le net, j’ai trouvé cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=lY2cycowiw8. Durant la 6ème minute, le journaliste dit qu’au Mémorial de l’Holocaust à Washington figure le nom de Xhafer Deva qui a sauvé 2000 juifs.
Dans mes recherches, je suis impressionné par le site internet CARIN.INFO (Histoire de la Shoah) https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah… consacré aux Juifs en Albanie et Kosovë sous l’occupation italienne et allemande (pages 313 à 333).

Quel est mon but : De savoir la vérité, mais la vérité sans équivoque avec des preuves irréfutables. Xhafer Deva était-il un criminel qui eut chassé les juifs et ayant « contribué à Holocaust », comme prétend l’ambassadeur allemand, appuyé par Dr. Zuroff ou était-il un sauveteur des juifs. Bref, dans le European Simon Wiesenthal Centre à Paris, figure-t-il le nom de Xhafer Deva dans les anciennes archives ? Et si oui, dans quel contexte ? Une réponse non affectée par les bruits de ces derniers jours m’obligerait à croire plus facilement.

NB : Un article dans le portail juif francophone m’a laissé perplexe : « Un avocat hongrois cherche à incriminer le chasseur de nazi Efftaaïm Zuroff de CSW : https://www.jforum.fr/Un-avocat-hongrois-cherche-a…

Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Lettre envoyée :
Dr. Shimon Samuels
Amb. Jorn Rohde
Dr. Efraim Zuroff

2 thoughts on “Demande de clarification sur le rôle de Xhafer Deva sur l’Holocauste”

 1. Një shkresë që dëshmon për aktivitetin e pafund të mërgatës shqiptare në dobi të interesit kombëtar. Ju lumtë Sefedin Krasniqi, emër me ndikim të madh në 32 vitet e fundit të historisë tonë.

 2. Sefedin Krasniqi
  Route de la Plage 44B
  CH-1897 Bouveret
  Centre Simon Wiesenthal Europe
  Att. Dr. Shimon Samuels
  Director for International Relations
  66 r Laugier , 75017 Paris
  http://www.facebook.com
  Tel. +33-147237637
  Fax: +33-147208401
  csweurope@gmail.com
  http://www.wiesenthal-europe.com

  Pyetje për rolin e Xhafer Deves gjatë Holocaustit

  I dashur Dr. Shimon Samuels

  Dje, i kam lejuar vetes t’ju dërgoj një libër me titull “Shpëtimi shqiptar i çifutëve gjatë HOLOKAUSTIT”, edituar nga Faton Bislimi, ish-deputet i Kuvendit të Kosovës dhe anëtar i Bordit Ekzekutiv të Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane dhe Fondacionit New York & Uashington, DC.

  Përveç këtij gjesti, gjatë dhjetë ditëve të fundit kam konsultuar shumë faqe për Holokaustin, duke kërkuar emrin e një personaliteti, Xhafer Deva, me origjinë nga Kosova, të cilin ambasadori gjerman në Prishtinë, z. Jorn Rohde, me të drejtë apo pa të drejtë, e akuzoi atë me një Twitt në anglisht: “Mos e shtrembëroni të vërtetën për Holokaustin apo krimet e luftës të kryera nga nazistët dhe bashkëpunëtorët vendas”. Z. Ambasador me këtë postim në Twitter ka kundërshtuar vendimin e Ministrisë së Kulturës së Kosovës për rrenovimin e shtëpisë së Xhafer Devës në Mitrovicë dhe shndërrimin e saj në Qendër Rajonale të Kulturës. Tweet-i i ambasadorit shënoi dhe goditi shpirtërat e shumë njerëzve duke i kërkuar atij të paraqesë prova. Që nga ajo ditë ambasadori ka heshtur! Personalisht, i dërgova ambasadorit këtë artikull në lidhje me transformimin e shtepisë së lindjes së Hitlerit në Austri në një komisariat policie:

  https://www.dw.com/fr/surprising-transformation-for-the-birthplace-dhitler/av-54694766

  Për t’a ndezur mirë barutin flaken ia vëni, Dr. Zuroff nga Qendra Wiesenthal që reagoi, më 08.02.2022, duke përmendur Kampin e Përqendrimit Sajmisht, afër Zemunit në Serbi, pa dhënë asnjë listë me emrat e hebrenjve të deportuar atje nga Xhafer Deva.

  https://www.wiesenthal.com/wiesenthal-center-urges-68

  Se medalje ka dy fytyra; ana tjetër u tregua duke dhënë argumentet e saj duke dhënë argumentet tjera, se Xhafer Deva, në fakt, ishte një ministër që kishte shpëtuar hebrenjtë, përndryshe, si gjithë popullsia shqiptare gjatë Luftës së Dytë Botërore. Duke kërkuar në Net, gjeta këtë video: https://www.youtube.com/watch?v=lY2cycowiw8. Në minutën e 6-të gazetari thotë se në Memorialin e Holokaustit në Uashington figuron emri i Xhafer Devës që shpëtoi 2000 hebrenj.
  Në kërkimin tim, më ka bërë përshtypje faqja e internetit CARIN.INFO (Historia e Shoahit) https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah… kushtuar hebrenjve në Shqipëri dhe Kosovë nën pushtimin italian dhe gjerman (faqe 313 deri 333).

  Cili është qëllimi im: Të njoh të vërtetën, por të vërtetën pa ekuivok me prova të pakundërshtueshme. A ishte Xhafer Deva një kriminel që dëboi hebrenjtë dhe që “kontribuoi në holokaustin”, siç pretendon ambasadori gjerman, i mbështetur nga Dr. Zuroff apo ishte një shpëtimtar i hebrenjve. Me pak fjalë, në qendrën evropiane Simon Wiesenthal në Paris, a figuron emri i Xhafer Devës në arkivat e vjetra (të kohës)? Dhe nëse po, në çfarë konteksti? Një përgjigje e pandikuar nga zhurmat e ditëve të fundit do të më bënte të besoja më lehtë.

  NB: Një artikull në portalin hebre në gjuhën frënge më la të hutuar: “Një avokat hungarez kërkon të inkriminojë gjahtarin nazist Efftaaïm Zuroff të CSW: https://www.jforum.fr/Un-avocat-hongrois-cherche-a…

  Në pritje të një përgjigjeje të favorshme, ju lutemi pranoni, Zotëri, shprehjen e ndjenjave të mia të shquara.

  Letra e dërguar:
  Dr Shimon Samuels
  Amb. Jorn Rohde
  Dr. Efraim Zuroff

Leave a Comment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Scroll to Top