KULTURA SHQIPTARE

EDI RAMA DHE BALLKANIA SI PROJEKT KOMUNIST
SHKRUAN: GANI MEHMETAJ Dikush tha se ka rënë murtaja. Tmerri ma akulloi zemrën. E...