DËSHMIA E TË ARRATISURIT

DËSHMIA E TË ARRATISURIT

Gazeta “Zëri i Ballit Kombëtar”, e nëntor-dhjetor 1957 boton ndër të tjera një shkrim të një të arratisuri me emrin Ismail Çeprati, ish i...